Επιστημονική Επιτροπή

Αγγελούσης Νικόλαος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Αθαναηλίδης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Αλμπανίδης Ευάγγελος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Αυλωνίτη Αλεξάνδρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Βερναδάκης Νικόλαος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γιαννακού Ερασμία
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.
Γιοφτσίδου Ασημένια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γουλιμάρης Δημήτρης
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γούργουλης Βασίλειος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Δέρρη Βασιλική
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Δούδα Ελένη
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ζέτου Ελένη
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ισπυρλίδης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Καμπάς Αντώνης
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κούλη Όλγα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κώστα Γεώργιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Λάιος Αθανάσιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Λαπαρίδης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μάλλιου Παρασκευή
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ματσούκα Ουρανία
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μαυρίδης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μιχαλοπούλου Μαρία
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπάτσιου Σοφία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπενέκα Αναστασία
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ρόκκα-Μαυρίδου Στυλιανή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Σμήλιος Ηλίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Τσίτσκαρη Ευστρατία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Υφαντίδου Γεωργία
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Φιλίππου Φίλιππος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Χατζηνικολάου Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
SWITCH THE LANGUAGE