Οδηγίες – πρότυπα εργασιών

Γενικές Κατευθύνσεις

Προκειμένου οι εργασίες να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (Πλατφόρμα Υποβολής Περιλήψεων).

Εργασίες που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που, κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της θεματικής ενότητας κατά την οποία με βάση το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια εργασία, δεν παρουσιαστεί κανένας από τους συγγραφείς της εργασίας, η περίληψη ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε, πριν από την υποβολή της περίληψης, μελετήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής της:

 1. Μπορείτε, ως πρώτοι συγγραφείς, να υποβάλετε μέχρι δύο εργασίες.
 2. Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να είναι ακριβή και σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή των ονομάτων των συγγραφέων και των ιδρυμάτων τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 3. Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το e-mail και το τηλέφωνο σας, ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 4. Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών (Mini-Orals που παρουσιάζονται σε αίθουσα με 6 διαφάνειες για 3 λεπτά και Orals που παρουσιάζονται σε αίθουσα με 12 διαφάνειες για 10 λεπτά) όσο και των ψηφιακά αναρτημένων ανακοινώσεων (E-poster).
 5. Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλετε την εργασία σας σε αυτήν στην οποία αντιστοιχεί περισσότερο.
 6. Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση. Έχετε υπόψη σας ωστόσο, πως οι κριτές των εργασιών έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν μία ανακοίνωση από προφορική σε αναρτημένη (και το αντίστροφο) στην περίπτωση που το κρίνουν σκόπιμο.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των εργασιών σας γνωστοποιούνται από το site του 32ου Δ.Σ.Φ.Α.Α. αλλά και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να τηρήσετε με συνέπεια τις ημερομηνίες αυτές, παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τα emails σας και την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των εργασιών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη της εργασίας σας.

Προετοιμασία της Περίληψης

 1. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός αλλά αντιπροσωπευτικός της μελέτης που έχει γίνει. Θα χρειαστεί να υπάρχει και η αντίστοιχη μετάφραση του στα αγγλικά, καθώς θα σας ζητηθεί κατά την καταχώρηση της περίληψης στην πλατφόρμα.
 2. Θα πρέπει να έχετε συγκεντρωμένα πριν την καταχώρηση τα στοιχεία όλων των των συγγραφέων της περίληψης (όνομα, επώνυμο, email, ίδρυμα) σε ελληνικά και αγγλικά, καθώς και να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταχώρηση τους. 
 3. Η Περίληψη αποτελεί μια σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/είς και επιγραμματικά περιέχει: Εισαγωγή, τον σκοπό, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα όργανα/εργαλεία αξιολόγησης, τον ερευνητικό σχεδιασμό, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.
 4. Η Περίληψη θα πρέπει να:
  • έχει μέγιστη έκταση 350 λέξεις
  • είναι μία ενιαία παράγραφος χωρίς υπο-κεφάλαια
  • είναι γραμμένη σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού.
 5. Η Περίληψη ΔΕΝ θα πρέπει να έχει:
  • Πίνακες, γραφήματα, συναρτήσεις και εικόνες
  • Βιβλιογραφικές αναφορές
  • Τα ονόματα, τα ιδρύματα και τις διευθύνσεις επικοινωνίας των συγγραφέων εντός του κειμένου της περίληψης.

Οδηγίες Υποβολής της Περίληψής σας στο Ηλεκτρονικό Σύστημα

 1. Πατήστε εδώ και δημιουργήστε τον καινούργιο σας λογαριασμό για το Συνέδριο.
 2. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με λατινικούς χαρακτήρες και πατήστε «Register», για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής. Εάν δεν συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, δε θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη διαδικασία.
 3. Σε αυτό το βήμα θα έρθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, ένα email επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.
 4. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού, πραγματοποιήστε είσοδο στην Πλατφόρμα Υποβολής Περιλήψεων με το username (ή το email) και το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Στη συνέχεια:

 • Πατήστε το κουμπί “Add new article
 • Επιλέξτε την Γλώσσα (Greek, English) στην οποία θα υποβάλετε την περίληψη σας στο πεδίο Γλώσσα υποβολής περίληψης / Abstract submission language. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε English για να υποβάλετε το κείμενο της περίληψης και όλα τα στοιχεία αποκλειστικά στα αγγλικά. Επιλέξτε Greek για να υποβάλετε το κείμενο της περίληψης σας αποκλειστικά στα ελληνικά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σε ελληνικά και αγγλικά. 
 • Επιλέξτε τη Θεματική Κατηγορία στην οποία ανήκει η περίληψη σας από τη λίστα
 • Εισάγετε τον Τίτλο της περίληψής σας, με κεφαλαία γράμματα, ελληνικά & αγγλικά στα αντίστοιχα πεδία (Τίτλος περίληψης, Abstract title)
 • Στο πλαίσιο Προσθήκη Περίληψης εισάγετε ΜΟΝΟ το Κείμενο  της περίληψής σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέγιστο μέγεθος κειμένου 350 λέξεις.

 • Συμπληρώστε τις Λέξεις – Κλειδιά, χωρισμένες με κόμμα, χωρίς κενά.
 • Επιλέξτε τον συνολικό αριθμό συγγραφέων που συμμετέχουν στην εργασία σας.
 • Συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία του κάθε συγγραφέα (Όνομα, Επώνυμο, Email) στα ελληνικά και στα αγγλικά
 • Επιλέξτε το ίδρυμα όπου ανήκει κάθε συγγραφέας από την αναδυόμενη λίστα. Σε περίπτωση που το ίδρυμα κάποιου συγγραφέα δε βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε το Άλλο… και πληκτρολογήστε με προσοχή το ίδρυμα αυτό ακολουθώντας το πρότυπο (ίδρυμα, τμήμα (αν υπάρχει), πόλη, χώρα), όπως στο παράδειγμα: 

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή, Ελλάδα

 • Αριθμήστε κάθε διαφορετικό ίδρυμα που προσθέτετε με αύξοντα αριθμό. Στην περίπτωση που το ίδιο ίδρυμα εμφανίζεται σε περισσότερους από 1 συγγραφείς, χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό σε όλους. Πχ. για εργασία με 3 συγγραφείς με τον πρώτο και τον τρίτο να ανήκουν στο ίδιο ίδρυμα και τον τρίτο σε διαφορετικό, όπως στο παράδειγμα:

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή, Ελλάδα

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα, Ελλάδα

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή, Ελλάδα

 • Συμπληρώστε προσεκτικά το ονοματεπώνυμο (στο πεδίο presenter full name) και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρουσιαστή της εργασίας.
 • Επιλέξτε τον Τύπο της Παρουσίασης της εργασίας σας στο πεδίο Επιλογές Περίληψης (Oral, Mini-Oral, E-poster).
 • Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να υποβάλετε Τρισέλιδη εργασία για την περίληψη σας με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στο αντίστοιχο πεδίο.
 • Στο πεδίο status, επιλέξτε Save as draft για προσωρινή αποθήκευση της φόρμας υποβολής σαν προσχέδιο ή Submit εάν έχετε ελέγξει όλα τα πεδία και επιθυμείτε να υποβάλετε οριστικά την περίληψη σας.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Save για να επιβεβαιώσετε την προσωρινή αποθήκευση της φόρμας ή την οριστική υποβολή της ανάλογα με την επιλογή στο πεδίο Status. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης της φόρμας (status Save as Draft), η υποβολή της περίληψης σας δεν έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιστρέψετε εντός της προθεσμίας υποβολών στην πλατφόρμα για την οριστική υποβολή της. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την οριστική υποβολή (status Submit) ΔΕΝ θα έχετε δικαίωμα για οποιαδήποτε αλλαγή στη φόρμα, μέχρι η περίληψη σας να αξιολογηθεί.

Να ελέγχετε συχνά την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας για ειδοποιήσεις σχετικές με ενέργειες σας στην πλατφόρμα. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο Ανεπιθύμητα, σε περίπτωση που δε βρείτε την ειδοποίηση στα εισερχόμενά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τρισέλιδες εργασίες θα πρέπει να επισυναφθούν σε αρχείο word σύμφωνο με το σχετικό αποδεκτό πρότυπο. Θα μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο της τρισέλιδης εργασίας σας προς αξιολόγηση, έπειτα από την τελική έγκριση της περίληψης σας. Μόλις λάβετε την ειδοποίηση αποδοχής, μπορείτε να επιστρέψετε στην πλατφόρμα για την επισύναψη του αρχείου και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που έχετε ήδη δημιουργήσει.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης στο παρακάτω e-mail: article@icpess.gr.

Καλή Επιτυχία!

Για να προσθέσετε επιπλέον περίληψη, θα πρέπει να πατήσετε εκ νέου το κουμπί «Add new article».

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάθε λογαριασμός μπορεί να υποβάλλει το πολύ 2 περιλήψεις ως πρώτος συγγραφέας.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Τρισέλιδων Εργασιών: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2024

Προκειμένου οι τρισέλιδες εργασίες (Short Papers) να αξιολογηθούν από τους κριτές και να δημοσιευτούν, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής εργασιών.

Τρισέλιδες εργασίες που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα δημοσιευτούν.

Στην πλατφόρμα, υποβάλλετε την τρισέλιδη εργασία σας, επισυνάπτοντας την στο πεδίο Upload your Short Paper, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μετά την αποδοχή της περίληψης σας. Χρησιμοποιείστε τον λογαριασμό που έχετε ήδη δημιουργήσει, όταν υποβάλλατε την περίληψή σας. Δε χρειάζεται να δημιουργήσετε εκ νέου λογαριασμό.

Παρακαλούμε, πριν από την υποβολή της τρισέλιδης εργασίας, μελετήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής Τρισέλιδων εργασιών.

 • Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στην υποβολή της τρισέλιδης εργασίας να είναι σωστά.
 • Υποβάλλετε το πλήρες αρχείο word, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αρχείου (βρίσκεται στο τέλος της σελίδας).
 • Εφόσον ολοκληρώσετε την υποβολή της τρισέλιδης εργασίας σας, θα λάβετε e-mail ειδοποίησης επιτυχούς υποβολής.

Για να υποβάλλετε την τρισέλιδη εργασία σας, απαιτείται να καταβάλλετε το ποσό των 35€. Οδηγίες για την καταβολή των χρημάτων θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας.

Η διαδικασία της πληρωμής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και είναι υποχρεωτική για όσους θέλουν να δημοσιεύσουν την τρισέλιδη εργασία τους.

Στην τιμή, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Οι αποδείξεις εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικώς, με το πέρας διαδικασίας της υποβολής.

Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφής Χρημάτων
Η ακύρωση γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως, στο e-mail info@icpess.gr. Για αιτήματα ακυρώσεων έως τις 08/07/2024, επιστρέφεται όλο το ποσό.
Από τις 09/07/2024 δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Τρόποι Πληρωμής

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό αναγράφοντας ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας. Μετά τη κατάθεση των χρημάτων παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email info@icpess.gr.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των εργασιών σας γνωστοποιούνται από την ιστοσελίδα του 32ου Δ.Σ.Φ.Α.Α., αλλά και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails).

Προκειμένου να τηρήσετε με συνέπεια τις ημερομηνίες αυτές, παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τα e-mails σας και την ηλεκτρονική σελίδα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των τρισέλιδων εργασιών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη πληρωμών κα. Μαρία Καρυοφυλάκη στο παρακάτω e-mail: info@enaevents.gr

Καλή Επιτυχία!

Κατά την υποβολή της εργασίας σας στην πλατφόρμα υποβολής εργασιών, καλείστε να δηλώσετε επίσης τον τρόπο παρουσίασης της κατά τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου. 

Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές για την παρουσίαση της εργασίας:

 • Oral (Προφορική Ανακοίνωση) : Η εργασία παρουσιάζεται σε αίθουσα, ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα ως προφορική ανακοίνωση. Αποτελείται από 12 διαφάνειες σε αγγλική γλώσσα που πρέπει να προετοιμαστούν σύμφωνα με το Πρότυπο Oral/Mini-Oral. Η παρουσίαση μέσα στην αίθουσα μπορεί να γίνει είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.  
 • Mini-oral (Mini Προφορική Ανακοίνωση): Η εργασία παρουσιάζεται σε αίθουσα, ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα. Η εργασία παρουσιάζεται σε αίθουσα, ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα. Αποτελείται από 6 διαφάνειες σε αγγλική γλώσσα που πρέπει να προετοιμαστούν σύμφωνα με το Πρότυπο Oral/Mini-Oral. Η παρουσίαση μέσα στην αίθουσα μπορεί να γίνει είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.  
 • e-Poster (Ψηφιακά Αναρτημένη Ανακοίνωση): Η εργασία παρουσιάζεται σε οθόνη στο χώρο διεξαγωγής και σε μέρα/ώρα που θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση παρουσίασης μιας εργασίας ως e-Poster απαιτείται η παρουσία ενός εκπροσώπου κοντά στην οθόνη παρουσίασης της την ημέρα και ώρα προβολής της. Για να ετοιμάσετε την παρουσίαση της εργασίας σας ως e-Poster κατεβάστε το Πρότυπο e-Poster, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.    

 

Οδηγίες για την παρουσίαση των Προφορικών και Μίνι Προφορικών Ανακοινώσεων (Oral and Mini-oral Presentations)

Μετά την αποδοχή της εργασίας σας ως προφορικής ή μινι-προφορικής διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» Πρότυπο Oral/Mini-Oral (το πρότυπο είναι ίδιο και για τις δυο μορφές προφορικών ανακοινώσεων) και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο.
 2. Η περίληψή σας θα παρουσιαστεί με τη μορφή PowerPoint παρουσίασης με και πρέπει να περιλαμβάνει 12 διαφάνειες για τις προφορικές και 6 για τις μίνι-προφορικές ανακοινώσεις εκ των οποίων η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς και την προέλευση και η τελευταία τη βιβλιογραφία της περίληψης.
 3. Η χρονική διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης είναι 10 λεπτά για τις προφορικές και 3 λεπτά για τις μίνι-προφορικές.
 4. Όλα τα κείμενα στα αρχεία παρουσίασης θα πρέπει να είναι MONO στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (σε ένα ενιαίο αρχείο παρουσίασης).
 5. Η παράδοση του αρχείου παρουσίασης γίνεται 30 λεπτά πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας, στην αίθουσα που θα παρουσιαστεί η περίληψη.
 6. Για τυχόν δοκιμές ή διορθώσεις της παρουσίασης θα λειτουργεί γραμματεία υποστήριξης ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στην αίθουσα H/Y.

 

Οδηγίες για την παρουσίαση των Ψηφιακά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters)

Μετά την αποδοχή της εργασίας σας ως e-poster διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ψηφιακές, δηλαδή είναι αρχεία Pdf που «φορτώνονται» σε γιγαντοοθόνη και δεν είναι εκτυπωμένα Poster.
 2. Θα πρέπει να ετοιμάσετε το αρχείο σας σε μορφή «παρουσίασης PowerPoint» και στη συνέχεια να το μετατρέψετε σε pdf, γράφοντας το κείμενο ΜΟΝΟ στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, και σε 1 μόνο διαφάνεια που θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, την προέλευση, το σκοπό, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία.
 3. Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε»  Πρότυπο e-Poster και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα υπόβαθρου & λογότυπα).
 4. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής σας παρουσίασης e-Poster, θα πρέπει να «σώσετε» το αρχείο ως P (Poster) συν τον αριθμό που έχει λάβει η περίληψή σας (abstract ID) (π.χ. P-ICP24-AN-102) και να μετατρέψετε το αρχείο σε .pdf. 
 5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο στην πλατφόρμα υποβολής περιλήψεων έως τις 20/05/2024
SWITCH THE LANGUAGE