Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Καμπάς Αντώνης
Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Επίτιμα Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Γκοδόλιας Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Ταξιλδάρης Κυριάκος
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Τοκμακίδης Σάββας
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Αγγελούσης Νικόλαος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Αλμπανίδης Ευάγγελος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γιαννακού Ερασμία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γιοφτσίδου Ασημένια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γουλιμάρης Δημήτριος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Δέρρη Βασιλική
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ
Δούδα Ελένη
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ζέτου Ελένη
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κούλη Όλγα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κώστα Γεώργιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μάλλιου Παρασκευή
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ματσούκα Ουρανία
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μαυρίδης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Ρόκκα-Μαυρίδου Στυλιανή
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Σμήλιος Ηλίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Τσίτσκαρη Ευστρατία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Χατζηνικολάου Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Υφαντίδου Γεωργία
Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Φιλίππου Φίλιππος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
SWITCH THE LANGUAGE