Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής περιλήψεων
15/03/2023
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων
06/04/2023
Ενημέρωση συγγραφέων για διορθώσεις
25/04/2023
Οριστική υποβολή διορθωμένων εργασιών
30/04/2023
Ειδοποίηση αποδοχής εργασιών
05/05/2023
Λήξη προεγγραφών (χαμηλότερο κόστος)
30/04/2023
Λήξη εγγραφών για συγγραφείς εργασιών
08/05/2023
SWITCH THE LANGUAGE