Συντονιστική Επιτροπή

Αρβανιτίδου Βασιλεία
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Αριστείδου Μαρία
Υποψ. Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Αστραπέλλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικός συνεργάτης Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γιαννακόπουλος Ανέστης
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Γιαννούση Μαρία
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Δόλωμα Δήμητρα
Αποσπασμένη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Εμμανουηλίδου Κυριακούλα
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Καζαντζής Χρήστος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κάλτσος Αθανάσιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Καρακύριου Στυλιανή
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κουφού Τζούλια
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Κωνσταντινίδου Ξανθή
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Λεμονίδης Νεοκλής
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μαντζουράνης Νικόλαος
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπαξεβάνη Μαρία
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπάρμπας Ιωάννης
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Μπερμπερίδου Φανή
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Πάφης Γεώργιος
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Πίτση Αθηνά
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Πολιτσάκης Μιχάλης
Αποσπασμένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Σπάσης Απόστολος
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Σπυριδοπούλου Ελένη
Υποψ. Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Τριγώνης Ιωάννης
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Χριστοφορίδης Χρήστος
Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
SWITCH THE LANGUAGE