Υποβολή Περιλήψεων

Γενικές Κατευθύνσεις

Προκειμένου οι εργασίες να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Εγγραφείτε από το κουμπί «Register» και στη συνέχεια υποβάλλετε την εργασία σας στην «Πλατφόρμα Υποβολής Περιλήψεων».

Εργασίες που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που, κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της θεματικής ενότητας κατά την οποία με βάση το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια εργασία, δεν παρουσιαστεί κανένας από τους συγγραφείς της εργασίας, η περίληψη ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε, πριν από την υποβολή της περίληψης, μελετήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής της:

 1. Μπορείτε, ως πρώτοι συγγραφείς, να υποβάλλετε μέχρι δύο εργασίες.
 2. Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να είναι ακριβή και σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή των ονομάτων των συγγραφέων και των ιδρυμάτων τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 3. Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το e-mail σας ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 4. Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών (Mini-Orals που παρουσιάζονται σε αίθουσα με 6 διαφάνειες για 3 λεπτά και Orals που παρουσιάζονται σε αίθουσα με 12 διαφάνειες για 10 λεπτά) όσο και των ψηφιακών αναρτημένων ανακοινώσεων (e-poster).
 5. Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλλετε την εργασία σας σε αυτήν στην οποία αντιστοιχεί περισσότερο.
 6. Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση. Ωστόσο οι κριτές των εργασιών έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν μία ανακοίνωση από προφορική σε αναρτημένη (και το αντίστροφο) στην περίπτωση που το κρίνουν σκόπιμο.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των εργασιών σας γνωστοποιούνται από το site του 31ου  Δ.Σ.Φ.Α.Α. αλλά και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να τηρήσετε με συνέπεια τις ημερομηνίες αυτές, παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τα e-mails σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των εργασιών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη της εργασίας σας.

Προετοιμασία της Περίληψης

 1. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός αλλά αντιπροσωπευτικός της μελέτης που έχει γίνει. Θα πρέπει να εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο με κεφαλαία έντονα γράμματα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 2. Το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και το αρχικό του ονόματός του, θα πρέπει να εισαχθεί τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 3. Το Ίδρυμα/Διεύθυνση του πρώτου συγγραφέα, με μικρά γράμματα, θα πρέπει να εισαχθεί τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 4. Γράψτε την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας του πρώτου συγγραφέα (ή του συγγραφέα με τον οποίο θα αναπτυχθεί η επικοινωνία). Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εισαγωγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της Οργανωτικής Επιτροπής με τους συνέδρους.
 5. Γράψτε τα επίθετα του καθενός από τους υπολοίπους συγγραφείς της εργασίας (αν υπάρχουν) και το αρχικό των ονομάτων τους, με έντονα μικρά γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 6. Γράψτε τα ιδρύματα/διευθύνσεις των υπολοίπων συγγραφέων, με μικρά γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 7. Παρακαλούμε, επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή όλων των στοιχείων των συγγραφέων.
 8. Η Περίληψη αποτελεί μια σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/είς και πολύ συνοπτικά περιέχει: Εισαγωγή, τον σκοπό, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα όργανα/εργαλεία αξιολόγησης, τον ερευνητικό σχεδιασμό, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.
 9. Η Περίληψη θα πρέπει να:
  • έχει μέγιστη έκταση 350 λέξεις
  • είναι μία ενιαία παράγραφος χωρίς υποκεφάλαια
  • είναι γραμμένη σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού.
 10. Η Περίληψη ΔΕΝ θα πρέπει να έχει:
  • Πίνακες, γραφήματα, συναρτήσεις και εικόνες
  • Βιβλιογραφικές αναφορές
  • Τα ονόματα, τα ιδρύματα και τις διευθύνσεις επικοινωνίας των συγγραφέων εντός του κειμένου της περίληψης.

Οδηγίες Υποβολής της Περίληψής σας στο Ηλεκτρονικό Σύστημα

 1. Πατήστε εδώ και δημιουργήστε τον καινούργιο σας λογαριασμό για το Συνέδριο.
 2. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πατήστε «Register», για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής. Εάν δεν συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, δε θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη διαδικασία.
 3. Σε αυτό το βήμα θα έρθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, ένα email επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.
 4. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού, πραγματοποιήστε είσοδο στο Σύστημα με τo email και το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Στη συνέχεια:

i. Πατήστε το κουμπί New Abstract

ii. Εισάγετε τον Τίτλο της περίληψής σας, με κεφαλαία γράμματα, ελληνικά & αγγλικά.

iii. Εισάγετε ΜΟΝΟ το Κείμενο της Περίληψής σας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση (blind, peer review).  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέγιστο μέγεθος κειμένου 350 λέξεις.

iv. Συμπληρώστε τις Λέξεις – Κλειδιά, με κεφαλαία γράμματα, χωρισμένες με κόμμα, χωρίς κενά.

v. Ανεβάστε το Πλήρες Αρχείο της Περίληψής σας, σύμφωνα με το υπόδειγμα υποβολής (σε μορφή doc, docx).

vi. Επιλέξτε τη Θεματική Ενότητα του Συνεδρίου από τη λίστα επιλογών Topic στα δεξιά της οθόνης.

vii. Συμπληρώστε τo Όνομα , το email και το Ίδρυμα του συγγραφέα της περίληψης, ελληνικά & αγγλικά. Για να προσθέσετε επιπλέον συγγραφείς χρησιμοποιήστε το σύμβολο +.

viii. Συμπληρώστε τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Email) μόνο αυτού που θα παρουσιάσει την περίληψη (Presenter).

ix. Επιλέξτε τον Τύπο της Παρουσίασης της εργασίας σας (Oral, Mini-Oral, E-poster)

x.Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε την εργασία σας ως Short Paper, κατά την υποβολή της περίληψης στο πεδίο Presenter Preference επιλέξτε το κατάλληλο συνδυασμό Oral/Short paper, Mini-oral/Short paper ή E-poster/Short paper.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε είτε να επισυνάψετε το αρχείο της τρισέλιδης εργασίας σε αυτή τη φάση, είτε να επιστρέψετε στην πλατφόρμα για την επισύναψη του κάποια στιγμή αργότερα και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει.  

xi. Εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία, πατήστε «Submit».

Η περίληψή σας έχει υποβληθεί! Ελέγξτε τα mail σας γιατί θα έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο Ανεπιθύμητα, σε περίπτωση που δε βρείτε την ειδοποίηση στα εισερχόμενά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα και να διορθώσετε τα πεδία που έχετε συμπληρώσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμη και εάν έχετε πατήσει «Submit», μέχρι να λήξει η υποβολή των περιλήψεων και να κλείσει το σύστημα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης στο παρακάτω e-mail: article@icpess.gr.

Καλή Επιτυχία!

Για να προσθέσετε επιπλέον περίληψη, θα πρέπει να πατήσετε εκ νέου το κουμπί New Abstract.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάθε λογαριασμός μπορεί να υποβάλλει το πολύ 2 περιλήψεις ως πρώτος συγγραφέας.

SWITCH THE LANGUAGE