Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής περιλήψεων

05/02/2024

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων

31/03/2024 (παράταση έως 15/04/2024)

Λήξη αξιολόγησης περιλήψεων

17/04/2024

Ειδοποίηση αποδοχής εργασιών

22/04/2024

Έναρξη εγγραφών

01/04/2024

Λήξη εγγραφών για συγγραφείς εργασιών

01/05/2024

Λήξη εγγραφών Early Bird

05/05/2024

Λήξη υποβολής τρισέλιδων εργασιών

15/06/2024

SWITCH THE LANGUAGE