Στρογγυλές Τράπεζες

Προεδρείο:

Νικόλαος Αγγελούσης, Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ημερομηνία: Παρασκευή, 09/06/2023

Ώρα: 12.00 – 13.30

Χώρος:  Μικρό Αμφιθέατρο

Ομιλητές:

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εrasmus+: καινοτόμες προσεγγίσεις  στην υγεία και την άσκηση

Το εργαστήριο του ΤΕΦΑΑ έχει ήδη υλοποιήσει δέκα (10) έργα ERASMUS+ SPORTκαι αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε τρία (3) νέα έργα:

1) GPS, με στόχο την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών της ειρήνης και της αλληλεγγύης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας καθώς και της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας μέσω του αθλητισμού,

2) SHARE, προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, χρησιμοποιώντας την κινητικότητα ως εργαλείο για τη βελτίωση των προσόντων και την προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω του αθλητισμού και

3) HEALTHY YOUTH, , προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και γνωστικής υγείας μεταξύ των εφήβων μέσω καινοτόμων μορφών άσκησης αθλητισμού και σωματικής δραστηριότητας, ανάπτυξη εκπαιδευτικής διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας, καινοτόμου μεθοδολογίας και αθλητικού προγράμματος προσωπικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης στην εποχή μετά τον COVID-19 .

Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα στη Φυσική Αγωγή/Φυσική Δραστηριότητα

Παρουσιάζονται τέσσερα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (2017-σήμερα). To 1ο πρόγραμμα «Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης 1η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για υποψήφιους διδάκτορες-Υποψήφιος διδάκτορας Αναστασία Ανδρεάδου» χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Στόχος ήταν α) η βελτίωση στάσεων, γνώσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και δασκάλων στη δυσλεξία και την αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού και β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής-υγείας και των κινητικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, μέσω κινητικού διαθεματικού μοντέλου εκπαίδευσης. Το 2ο πρόγραμμα «Ανάπτυξη, έλεγχος και εφαρμογή εργαλείων συστηματικής παρατήρησης/αξιολόγησης της διδακτικής αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής» είχε στόχο α) να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα ενός πρωτοκόλλου/ρουμπρίκας ετερο-παρατήρησης και β) να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του πρωτοκόλλου, που αφορά στο γενικό πλαίσιο αξιολόγησης του Π.Δ. 152/2013, στη Φυσική Αγωγή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020, στον άξονα «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το 3ο πρόγραμμα «Exercise for diabetes: beneficial effect of new educational and physical activity programs» (BE-NEW) υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Sport Collaborative partnerships και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της επίδρασης α) της άσκησης ενηλίκων, με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, σε δείκτες υγείας και στην ποιότητα ζωής τους, β) ενός επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην αποτελεσματική συνεκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής παιδιών, με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. Το 4ο πρόγραμμα «Future λeaders Summer Series Thrace 2022» είχε τη χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα θερινό σχολείο, σε συνεργασία του ALBA Graduate Business School και του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ. Στόχος ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και αυτό-ηγεσίας σε μαθητές/τριες, συνδέοντας θεωρητικές με κινητικές ενότητες και στόχους των νέων ΠΣ Φυσικής Αγωγής (ΙΕΠ, 2021).

Γιώργος Μπέλλης

Biomechanical Solutions, Καρδίτσα

Συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών

Θα παρουσιαστούν τέσσερα  ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ (έργα Τ2ΕΔΚ-00759 “CPWatcher”, Τ2ΕΔΚ-01103 “UPrevent”, Τ2ΕΔΚ-03708 “StrokeRehab” και Τ2ΕΔΚ-00758 «Lameness”). Το πρώτο έργο με τίτλο «CPWatcher” έχει ως στόχο την δημιουργία μιας έξυπνης φορετής συσκευής στο χέρι παιδιών με εγκεφαλική παράλυση η οποία θα αξιολογεί την βάδιση των ατόμων με τεχνικές μηχανικής μάθησης δίνοντας σημαντική πληροφόρηση προς το κλινικό προσωπικό και τους γονείς σε καθημερινή βάση. Το δεύτερο έργο με τίτλο “UPrevent” έχει ως στόχο την δημιουργία έξυπνης συσκευής για την δημιουργία ορθωτικών πελμάτων αποφόρτισης σε διαβητικούς λαμβάνοντας υπόψη την τοπική φόρτιση κατά την βάδιση του ασθενή και προβλέποντας την βέλτιστη γεωμετρία του ορθωτικού με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Το τρίτο έργο με τίτλο «StrokeRehab” έχει ως στόχο την δημιουργία ενός ρομποτικού συστήματος άσκησης και εκπαίδευσης των άνω άκρων το οποίο θα είναι προσαρμοσμένης επιβάρυνσης και στοχοθέτησης (serious games) με την χρήση εικονικής πραγματικότητας. To τέταρτο έργο με τίτλο «Lameness” έχει ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση της χωλότητας της βάδισης των ζώων. Σε όλα τα παραπάνω έργα θα παρουσιασθεί η σημασία της εμβιομηχανικής και παραδείγματα εφαρμογών της με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Νικόλαος Αγγελούσης, Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συγχρηματοδοτούμενη Έρευνα Περιφερειακής Αριστείας

Θα παρουσιαστούν δύο ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» – Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας. Το πρώτο έργο με τίτλο «Μελέτη των συσχετίσεων νευροαπεικονιστικών, νευροφυσιολογικών και εμβιομηχανικών βιοδεικτών στην αποκατάσταση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (NEUROBIOSTROKE)» έχει ως στόχο: α) την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης (integrated) μεθοδολογίας για τη μελέτη της δομής και λειτουργίας  του συνόλου του κινητικού συστήματος (νευρικού & μυοσκελετικού) κατά την αποκατάσταση ατόμων με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η οποία θα συνδυάζει σύγχρονες νευροαπεικονιστικές εφαρμογές, νευροφυσιολογικές προσεγγίσεις και εμβιομηχανικές αξιολογήσεις, και β) τη διερεύνηση της επίδρασης παρεμβάσεων αποκατάστασης μέσω άσκησης και επανεκπαίδευσης στην κινητικότητας ατόμων με ΑΕΕ στην υποξεία και χρόνια φάση. Το δεύτερο με τίτλο ««Μελέτη, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Ολιστικού Συστήματος για την Αναβάθμιση της Ποιότητας ζωής και της Δραστηριότητας των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας (ΑΣΠiΔΑ)» έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πτώσεων των ατόμων της τρίτης ηλικίας με αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων, της κινησιολογίας, της μικρο-νανο ηλεκτρονικής και της ρομποτικής. Ειδικότεροι στόχοι είναι η δημιουργία κινησιολογικών μοντέλων συμπεριφοράς που προβλέπουν την πιθανότητα πτώσης, και η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων σωματικής άσκησης και επανεκπαίδευσης ισορροπίας στην πρόληψη των πτώσεων στην τρίτη ηλικία.

Αντώνιος Καμπάς, Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα με την ιδιότητα του «Ειδικού»

Η εισήγηση εστιάζει στον τρόπο συμμετοχής σε ερευνητικά έργα εκτός διαδικασίας υποβολής πρότασης και με μόνο δεδομένο την εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία του ενδιαφερόμενου σε ένα τομέα, η οποία τεκμηριώνεται με δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε ερευνητικές ομάδες εργασίας, εμφάνιση σε βάσεις δεδομένων με υψηλή αποδοχή και αναγνωσιμότητα και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ειδήμονες δεν χρειάζεται να αναζητήσουν μόνοι τους έργα. Ωστόσο πλατφόρμες όπως η https://www.efsa.europa.eu/en/engage/research-platform είναι διαθέσιμες και για την ένταξη σε ερευνητικές ομάδες για αναζήτηση συναφών έργων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν δυο εμβληματικά έργα στα οποία η συμμετοχή μας διασφαλίστηκε με την ιδιότητα του ειδικού: το «Smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential – OCARIoT-HORIZON 2020» το οποίο ολοκληρώθηκε και το: “International Study of 24-Hour Movement Behaviours in the Early Years: The SUNRISE Pilot Study”, στο οποίο η συμμετοχή μας μόλις εγκρίθηκε. Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από το πρώτο έργο και η μεθοδολογία από το δεύτερο.

Προεδρείο:

Κυριαζάνος Δημήτρης, Κύριος Ερευνητής (Β’ βαθμίδας)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων

dkyri@iit.demokritos.gr

Νικόλαος Βερναδάκης, Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.,

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

nvernada@phyed.duth.gr

 

Ημερομηνία: Παρασκευή, 09/06/2023

Ώρα: 17.45 – 19.15

Χώρος:  Αμφιθέατρο “Γ. Παπαδριέλλης”

Η στρογγυλή τράπεζα υλοποιείται στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων

Ομιλητές:

Κριθαρά Αναστασία, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Εφαρμογές και Προκλήσεις

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μεταμορφώνουν την ιατρική, την ιατρική έρευνα, τη δημόσια υγεία και άλλους συναφείς τομείς. Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία υπόσχεται πολλά και μπορεί να βελτιώσει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, όπως η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών. Ωστόσο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία εγείρει ηθικές, νομικές, και κοινωνικές ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς.

Νούσιας Αλέξανδρος, Συνεργάτης Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων

Επόμενος πρωταθλητής, η Τεχνητή Νοημοσύνη

Από την προσωποποιημένη προπόνηση και δίαιτα, στο scouting, στην απόδοση παικτών και ομάδων, σε προβλέψεις αγώνων και το στοίχημα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μεγάλα Δεδομένα έρχονται να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Η παρούσα ομιλία εστιάζει στα χαρακτηριστικά τέτοιων ‘αυτόνομων ευφυών συστημάτων, τα νομικά τους προαπαιτούμενα και τον ηθικο-κοινωνικό τους αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και κοινότητας ή κοινωνίας ευρύτερα.

Κυριαζάνος Δημήτρης, Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β’), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων

Προστατεύοντας τα δεδομένα και άλλες επικίνδυνες αποστολές

H παρέμβαση πραγματεύεται ποιο είναι το διακύβευμα, αναδυόμενες απειλές αλλά και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο προς το παρόν αρκετά ακανόνιστο περιβάλλον διείσδυσης νέων τεχνολογιών ειδικά στο χώρο της υγείας.

Προεδρείο:

Παπαδημητρίου Κατερίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού

kpapadim@phyed.duth.gr

Ημερομηνία: Σάββατο, 10/06/2023

Ώρα: 10.00 – 11.30

Χώρος: Μικρό Αμφιθέατρο

Η στρογγυλή τράπεζα υλοποιείται στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων

Ομιλητές:
Peter Gerard O’Donoghue, Full Professor
Department of Sports Science, Reykjavik University, Iceland

Αυτοματοποιημένα συστήματα για την ανάλυση της τακτικής στο ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο περιλαμβάνει κινήσεις τακτικής σε διαφορετικούς τομείς του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης και της άμυνας. Αυτές οι παρατηρήσιμες κινήσεις τακτικής επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με αποφάσεις στην τακτική, αν και αρχικά μη ορατές, που λαμβάνονται από τους παίκτες. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της παρατήρησης των παικτών δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε την τακτική που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η παρατήρηση των παικτών από αναλυτές, μέσω της κωδικοποίησης όσων συμβαίνουν στον αγώνα, και η συλλογή των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν αυτόματα οι τακτικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του. (O’Donoghue and Holmes, 2015 ). Η συγκεκριμένη ομιλία εξετάζει μια διαδικασία για πλήρως αυτοματοποιημένη ανάλυση της τακτικής χρησιμοποιώντας δεδομένα Chyronhego. Το σύστημα Chyronhego παρακολουθεί την κίνηση όλων των παικτών και της μπάλας στα 25 Hz. Επίσης καταγράφει τον χρόνο έναρξης της κάθε κατοχής (χρόνος με μπάλα) αλλά και του χρόνου λήξης. Η διαδικασία αποτελείται από δύο μέρη: την αυτόματη αναγνώριση βασικών γεγονότων και στη συνέχεια εφαρμογή αλγορίθμων για την αναγνώριση τακτικών. Το πρώτο μέρος περιέχει μια σειρά διαδικασιών για την αναγνώριση όπου α) οι παίκτες βρίσκονται σε επαφή με την μπάλα, β) οι παίκτες ντριμπλάρουν την μπάλα, γ) γίνονται πάσες, δ) η κατοχή αλλάζει από μια ομάδα στην άλλη, και ε) συμβαίνουν διαφορετικοί τύποι επανεκκίνησης. Το δεύτερο μέρος της προσέγγισης συνδυάζει τα αυτόματα αναγνωρισμένα βασικά συμβάντα/φάσεις με δεδομένα κίνησης του παίκτη χρησιμοποιώντας την αλγοριθμική προσέγγιση που περιγράφεται από τους O’Donoghue και Holmes (2015).

Αρματάς Βασίλης, Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης
Ακαδημία ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ανάλυση αγώνα: Οργάνωση και μοντέλο μεθοδολογίας σε ακαδημία

Η ανάλυση αγώνων στο ποδόσφαιρο είναι η χρήση βίντεο και δεδομένων για την ανάλυση των επιδόσεων των παικτών και των ομάδων και την εύρεση τρόπων βελτίωσης κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων. Σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου, η ανάλυση αγώνων παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης αλλά πιο σημαντικό στην εκπαίδευση των νεαρών παικτών και στην εξέλιξή τους τεχνικά, τακτικά, διανοητικά και ψυχολογικά. Αυτή η παρουσίαση συζητά την οργανωτική δομή και το μοντέλο μεθοδολογίας που έχει ενσωματωθεί σε μια ελίτ ακαδημία ποδοσφαίρου. Θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα για ανάλυση πριν τον αγώνα, ζωντανή και μετά τον αγώνα, καθώς και προπόνηση και ατομική ανάλυση.

Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού

Καταγραφή των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο μέσω της βιντεο-ανάλυσης

Η βιντεοανάλυση φαίνεται ότι αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την καταγραφή των τραυματισμών σε διάφορα αθλήματα. Στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορά το ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές μελέτες που χρησιμοποίησαν την βιντεοανάλυση ώστε να καταγράψουν τις επικίνδυνες φάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε διάφορα μέρη του σώματος. Τα τελευταία χρόνια έχουν συζητηθεί αρκετά οι βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, κυρίως σε νέους παίκτες. Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα, στο οποίο οι παίκτες σκόπιμα χρησιμοποιούν το κεφάλι στις τεχνικοτακτικές τους ενέργειες εκτελώντας κεφαλιές για να σκοράρουν, να πασάρουν, να διεκδικήσουν την μπάλα αλλά και να την απομακρύνουν όταν απειλείται η εστία τους. Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστεί ο τρόπος καταγραφής επικινδυνότητας τραυματισμού στο κεφάλι (πόσο εκτίθεται ένας παίκτης σε αυτόν τον κίνδυνο) τόσο σε κανονικούς αγώνες όσο και στις προπονήσεις νέων παικτών/τριών ποδοσφαίρου.

Προεδρείο:

Ελένη Ζέτου-Μουντάκη, Καθηγήτρια

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,

elzet@phyed.duth.gr

Ημερομηνία: Σάββατο, 10/06/2023

Ώρα: 17.30-19.00

Χώρος: Μικρό Αμφιθέατρο

Ομιλητές:
Ιωάννης Λάιος
ΤΕΦΑΑ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προπονητής Πετοσφαίρισης

Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές της Πετοσφαίρισης

Περίληψη

Για να καταλάβει κάποιος το σήμερα και το αύριο του αθλήματός μας θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι κανονισμοί που αποφασίζει η F.I.V.B καθοδηγούν τους προπονητές στη δημιουργία ικανών παικτών που εφαρμόζουν νέες τεχνικές και τακτικές. Πριν πολλά χρόνια ο εμπνευστής/προπονητής της αντρικής Ιαπωνικής ομάδας Ματσουντέϊρα, απέδειξε σε 3 Ολυμπιάδες από το 1964 έως το 1972, ότι «ο άριστος χειρισμός της μπάλας (τεχνική) και οι γρήγορες αλλαγές των θέσεων των παικτών κατά τη διάρκεια μιας φάσης (επιθετικοί συνδυασμοί), μπορούν να κερδίζουν τις ομάδες που είναι υψηλότερες και δυνατότερες». Η αντίδραση των ομάδων σε αυτή την επιθετική φιλοσοφία ήταν να επιλέξουν για τις ομάδες τους ακόμη ψηλότερους παίκτες που προσπαθούν να μπλοκάρουν την μπάλα όσο πιο ψηλά και πιο γρήγορα μπορούν «μέθοδος βλέπω και αντιδρώ», χωρίς να ασχολούνται με τους επιθετικούς συνδυασμούς. Από το 2000 οι προπονητές άλλαξαν το δεύτερο σκέλος της φιλοσοφίας του Ματσουντέιρα ως εξής: «ο άριστος χειρισμός της μπάλας (τεχνική) και οι γρήγορες μεταβιβάσεις στα άκρα μπορούν να κερδίσουν τις ομάδες που είναι πιο αργές αδιαφορώντας για τα σωματικά τους προσόντα». Η διάλεξη αυτή σκοπό έχει να εξηγήσει πως δημιουργείται αυτή η κατάλληλη ταχύτητα, ώστε οι παίκτες των ομάδων να μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες ταχύτητας για ανταγωνισμό με τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη μας.

Προεδρείο:

Γρηγόρης Μπογδάνης, Καθηγητής, Πρόεδρος ΕΕΒΦΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Ελλάδας,

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Ημερομηνία: Σάββατο, 10/06/2023

Ώρα: 14.00 -15.30

Χώρος: Αμφιθέατρο “Γ. Παπαδριέλλης”

Ομιλητές:
Αθανάσιος Καμπασακάλης, Επιστημονικός συνεργάτης
Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου, Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Βιοχημική αξιολόγηση της προπόνησης στο πεδίο

Περίληψη

Για την καλύτερη παρακολούθηση της προπόνησης, με στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης, είναι πλέον απαραίτητες οι μετρήσεις αξιολόγησης στο πεδίο. Βασικό
εργαλείο της παρακολούθησης της προπόνησης είναι η βιοχημική αξιολόγηση. Η
συγκέντρωση γαλακτικού του αίματος αποτελεί πρωταρχικό βιοδείκτη αξιολόγησης.
Η υποχώρηση παρωχημένων απόψεων για τον ρόλο του στον ασκησιακό
μεταβολισμό και η χρήση φορητών αναλυτών γαλακτικού έχουν συμβάλει
ουσιαστικά στην άμεση αξιολόγηση (κι έτσι βελτίωση) της προπόνησης. Τα
ζητούμενα σε αυτήν τη διαδικασία, εκτός των άλλων, είναι η σωστή δειγματοληψία,
τα κατάλληλα πρωτόκολλα μέτρησης και φυσικά η εξειδικευμένη ερμηνεία των
αποτελεσμάτων. Ένας ακόμα βιοδείκτης που μπορεί να μετρηθεί με φορητούς
αναλυτές και να προσφέρει, σύμφωνα με πρόσφατα αλλά και παλαιότερα
ευρήματα, χρήσιμες πληροφορίες για την προπόνηση είναι η γλυκόζη του αίματος.
Τα πρωτόκολλα αλλά και οι τρόποι μέτρησης της γλυκόζης μπορούν να επηρεάσουν
τα δεδομένα που θα ληφθούν κι επομένως η αξιολόγησή της πρέπει να είναι
ενημερωμένη. Ο συνδυασμός των βιοχημικών δεδομένων με τα αποτελέσματα
απόδοσης των μετρήσεων στο πεδίο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες που δεν
μπορούν να παραβλέψουν οι προπονητές και αθλητικοί επιστήμονες, αν στοχεύουν
στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών.

Ανατολή Πετρίδου, Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό
Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου, Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Βιοχημικοί δείκτες της προπονητικής και διατροφικής κατάστασης

Περίληψη

Η τακτική παρακολούθηση βιοχημικών κι αιματολογικών παραμέτρων σε
ασκούμενα άτομα (αθλητές/-ριες και αθλούμενους/-ες) είναι απαραίτητη για την
αξιολόγηση, την προστασία και τη βελτίωση της υγείας και της απόδοσής τους. Ένας
τυπικός αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος ρουτίνας περιλαμβάνει δείκτες της
κατάστασης σιδήρου (αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, σίδηρος, ολική
σιδηροδεσμευτική ικανότητα, κορεσμός τρανσφερίνης και φεριτίνη), τη γλυκόζη, το
λιπιδαιμικό προφίλ (τριγλυκερίδια, ολική χοληστερόλη, χοληστερόλη HDL και
χοληστερόλη LDL), δείκτες της κατάστασης των πρωτεϊνών και της νεφρικής
λειτουργίας (ουρία και κρεατινίνη), στοιχεία (ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο και κάλιο),
βιταμίνες (φυλλικό οξύ, Β 12 , και D), δείκτες φλεγμονής (αριθμός λευκοκυττάρων και
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) και την θυρεοειδοτρόπο ορμόνη για τον έλεγχο της
λειτουργίας του θυρεοειδούς. Πολλοί από αυτούς τους βιοδείκτες παρέχουν
πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την προπονητική και διατροφική κατάσταση των
ασκούμενων. Μερικοί, ωστόσο, προσφέρουν πληροφορίες περιορισμένης αξίας και
είναι άσκοπο να μετρούνται. Η αξιολόγηση των βιοδεικτών αίματος είναι
ουσιαστική πρωτίστως για τον έλεγχο της υγείας, για τον εντοπισμό λανθασμένης
διατροφής μέσω υπερβολικής ή ανεπαρκούς πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και
για την παρακολούθηση της προπονητικής κατάστασης και των προσαρμογών στην
άσκηση. Τέλος, απαιτούνται εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες για την
επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται και που, σύμφωνα με την εμπειρία μας,
εμφανίζονται συχνά στον αγωνιστικό αθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Βασίλης Μούγιος, Καθηγητής

Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου, Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Βιοχημικοί δείκτες της προπονητικής επιβάρυνσης και της αποκατάστασης

Περίληψη

Μια σειρά βιοχημικών μετρήσεων στο αίμα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για
την αξιολόγηση της εσωτερικής προπονητικής επιβάρυνσης και της επαρκούς
αποκατάστασης. Οι μετρήσεις αυτές περιλαμβάνουν ένζυμα (με κύριο την κρεατίνη
κινάση), ορμόνες (με κύριες την κορτιζόλη και την τεστοστερόνη), δείκτες της
οξιδοαναγωγικής κατάστασης (όπως ουρικό οξύ και γλουταθειόνη) και πιθανώς
μυοκίνες (όπως η IL-6). Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιάσω τη θέση αυτών των
βιοδεικτών στην αξιολόγηση της προπονητικής επιβάρυνσης και της
αποκατάστασης, διαλύοντας παράλληλα παρανοήσεις (όπως το ότι η κρεατινική
κινάση είναι δείκτης κόπωσης ή ότι είναι ανεπιθύμητες πολύ υψηλές τιμές της) και
συζητώντας πρόσφατα ευρήματα που αμφισβητούν τη χρησιμότητα της οξείας
μεταβολής της συγκέντρωσης τεστοστερόνης στον ορό ως δείκτη των αναβολικών
επιδράσεων της άσκησης με αντιστάσεις και την ικανότητα του λόγου κορτιζόλης
προς τεστοστερόνη να διαγιγνώσκει το σύνδρομο υπερπροπόνησης. Η κριτική αυτή
θεώρηση του τι δείχνουν και τι δεν δείχνουν οι εν λόγω βιοχημικοί δείκτες είναι
κρίσιμης πρακτικής σημασίας για την αποφυγή παρερμηνειών κι επιστημονικά
αβάσιμων προσδοκιών στο πλαίσιο της προπονητικής διαδικασίας, ιδιαίτερα
δεδομένου του σχετικά υψηλού κόστους των βιοχημικών εξετάσεων.

Προεδρείο:

Σάββας Τοκμακίδης, Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ημερομηνία: Κυριακή, 11/06/2023

Ώρα: 11.00 -13.00

Χώρος: Αμφιθέατρο “Γ. Παπαδριέλλης”

Η στρογγυλή τράπεζα υλοποιείται στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. ‘’Σπύρος Λούης’’ και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της φοιτήτριας Γεωργίας Σολανάκη, η οποία έφυγε αδόκητα από κοντά μας πριν ένα χρόνο κατά τη διάρκεια της καθημερινής της προπόνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τη Στρογγυλή Τράπεζα ενισχύουν με τη συμμετοχή τους ο ‘’Σύλλογος Στήριξης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών και Πρόληψης Καρδιοπαθειών Νομού Ροδόπης’’

Ομιλητές:

Δημήτριος Στάκος, Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική,Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στην άσκηση: Αιφνίδιος ή Προβλέψιμος;

Κωνσταντίνος Βόλακλης, Κλινικός Εργοφυσιολόγος, Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης, Καρδιολογική Κλινική Άουγκσμπουργκ, Κλινική Πρόληψης και Αθλητιατρικής, Ιατρική Σχολή, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου

Ταχυαρρυθμίες και Άσκηση

Χρήστος Καΐρης, Ιατρός Καρδιολόγος, Μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δραμινών Εθελοντών Διάσωσης Καρδιακής Ανακοπής, Δράμα

Καρδιακή Ανακοπή: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Αχιλλέας Παπαδόπουλος, Ιατρός Καρδιολόγος, Μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κλινικής ‘’Αγία Ειρήνη’’, Πρόεδρος του Συλλόγου Δραμινών Εθελοντών Διάσωσης Καρδιακής Ανακοπής, Δράμα

Δίκτυο απινιδωτών με πρωτοβουλία ιδιωτικών χορηγιών: Το παράδειγμα της ΔΡάμας

Αλεξάνδρα Μπακάλη, Νοσηλεύτρια Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών της Rescue Training International, Γραμματέας & Εκπαιδεύτρια στον Σύλλογο «Δραμινοί Εθελοντές Διάσωσης Καρδιακής Ανακοπής»

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση: Χρήση εξωτερικών αυτόματων απινιδωτών

Περίληψη

Ο αιφνίδιος θάνατος ενός ελεύθερα ασκούμενου ή ενός αθλητή ή μιας αθλήτριας κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης, χωρίς αμφιβολία αποτελεί διαχρονικά ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο συγκλονίζει την κοινωνία και φέρνει στο προσκήνιο τον προβληματισμό κατά πόσο η άσκηση είναι ένας παράγοντας καλής υγείας που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Είναι γνωστό ότι η τακτική άσκηση προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές παθήσεις, σε σπάνιες όμως περιπτώσεις, συνδέεται άρρηκτα με τον αιφνίδιο θάνατο λόγω άγνωστων υποκείμενων καρδιακών νοσημάτων. Είναι επίσης δεδομένο ότι τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα μπορούν να προληφθούν με τακτικό προαθλητικό έλεγχο. Σκοπός της Στρογγυλής Τράπεζας είναι να αναδείξει τα επιστημονικά δεδομένα που συνδέονται με τη συχνότητα εμφάνισης και τα αίτια πρόκλησης αυτού του φαινομένου και να προβάλλει τα μέτρα πρόληψης που οφείλουμε να υιοθετήσουμε ώστε να μην γινόμαστε κοινωνοί τέτοιων συμβάντων στους επαγγελματικούς χώρους άθλησης.

Προεδρείο:

Κυριάκος Ταξιλδάρης, Κωνσταντίνος Λαπαρίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Ημερομηνία: Παρασκευή, 09/06/2023

Ώρα: 16.00 -17.30

Ομιλητές:

Ευάγγελος Λιόλιος Πρόεδρος ΕΟΚ
Το όραμα του αναπτυξιακού προγράμματος μπάσκετ

Περίληψη

Γιάννης Καλαμπόκης
Προπονητής Εθνικής παίδων

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο αναπτυξιακό πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης της ΕΟΚ

Νίκος Σταυρόπουλος
Η δομή και οργάνωση του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ

Περίληψη

Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Νέες τάσεις στην επιστημονική υποστήριξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης

SWITCH THE LANGUAGE