Συχνές Ερωτήσεις

Περιλήψεις

Οι περιλήψεις των Ελλήνων συγγραφέων  θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Υπόδειγμα Περίληψης, σύμφωνα με το οποίο η περίληψη και τα keywords εισάγονται στα ελληνικά, ενώ ο τίτλος της περίληψης και τα ονόματα των συγγραφέων εισάγονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Οι ξένοι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Abstract Template, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εισάγουν όλες τις πληροφορίες μόνο στα αγγλικά.

Οι περιλήψεις μπορούν να παρουσιαστούν είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά.

Προσοχή: Τα αρχεία των παρουσιάσεων (πρότυπο Oral & πρότυπο Mini-oral) θα πρέπει να είναι αποκλειστικά στα αγγλικά.

Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να εισαχθεί τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά. Η περίληψη μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε από τις 2 γλώσσες επιλέξετε. Τέλος, τα ονόματα των συγγραφέων του εξωτερικού δε χρειάζεται να μεταφραστούν.

Ο συγγραφέας της περίληψης μπορεί ανα πάσα στιγμή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολών, να εισέρχεται στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα υποβολής εργασιών για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει εισάγει.

Τα e-posters κατατίθενται αποκλειστικά στα αγγλικά σύμφωνα με το πρότυπο αρχείο “e–Poster” .

Όχι. Τα e-posters απλά αναρτώνται σε οθόνη κοντά στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται οι παρουσιάσεις της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται η παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου της συγγραφικής ομάδας στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου και πιο συγκεκριμένα δίπλα στην οθόνη όπου θα προβληθεί το e-poster, την ημέρα και ώρα που θα οριστεί η παρουσίαση του σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Εγγραφές/ Εισιτήρια/Πληρωμές

Ως σύνεδρος που παρουσιάζει εργασία θα αγοράσει το εισιτήριο του  ο πρώτος συγγραφέας ή ο  παρουσιαστής της εργασίας με κόστος 50€, ενώ οι υπόλοιποι συγγραφείς μπορούν να συμμετέχουν ως απλοί σύνεδροι με το αντίστοιχο χαμηλότερο αντίτιμο εισιτηρίου (20€ ή μηδενικό αν πρόκειται για προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος).

Η εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή από την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών και μέχρι τις μέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου. Αν ωστόσο επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο με υποβολή εργασίας, θα πρέπει να αγοράσετε το εισιτήριο σας μετά την αποδοχή της εργασίας σας.

SWITCH THE LANGUAGE